OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Primarna zaduženja:

 • U dnevnom radu pridržava se plana higijene
 • Kvalitetno i redovno održava prostorije poslodavca sa ciljem smanjenja mogućnosti infekcije na najmanju moguću mjeru vodeći računa o dobrobiti pacijenata i zaposlenih
 • Pere prozore, podne i zidne površine i namještaj. Čisti i dezinfikuje pribor (guske, bubrežnjaci i sl..)
 • Priprema opremu i sredstva za čišćenje. Vodi računa o stanju zaliha higijensko-sanitetskog materijala i o potrebi nabavke obavještava nadređenog.
 • Vrši prijem, razvrstavanje i slaganje veša po vrsti i boji, vodi evidenciju o prijemu i izdavanju veša, po potrebi pere i pegla veš mašinski ili ručno
 • Vrši distribuciju prljavog i čistog veša
 • Upotrebljava mašinu za veš/sušenje u skladu sa uputstvom proizvođača i prema dostaljenim odobrenim direktivama u vezi sa pranjem i sušenjem mopova
 • Iznosi medicinski otpad iz dijaliznih sala i odlaže u ostave za odlaganje otpada i kontejnere
 • Prije i nakon dijaliznog tretmana pruža neophodnu pomoć pacijentima posebno nestabilnim ili slabo pokretnim pri održavanju lične higijene, presvlačenju i smještaju.
 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na dijalizi.


Svi zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • biografiju
 • fotokopiju diplome o završenoj školi


Možete se javiti putem opcije


APLICIRAJ


Gradovi
Bijeljina


Pozicije posla

Radnica na održavanju čistoće   1

Kategorije
 • Ostalo
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 9 dana