RSS  (Really Simple Syndication) je jednostavan način za automatsko (brzo)  preuzimanje informacija sa web lokacija.
Umjesto da posjećujete sajtove kako biste vidjeli da li se na njima pojavila nova vijest ili članak, možete koristiti RSS.

Da biste aktivirali uslugu za neku rubriku potrebno je da imate odgovarajući program za čitanje RSS-a ili čitač (Google Reader, Bloglines...).
Aktiviranje usluge je moguće i preko samog browser-a.