Neophodne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma (četvorogodišnji/petogodišnji studij – 240/300 ECTS bodova)
 • Biotehnološki, biotehnički ili prehrambeno biotehnološki fakulteti, smjer biotehnologija, bioprocesno inžinjerstvo ili hemijsko inžinjerstvo (hemijsko procesno inženjerstvo)
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje rada na računalu (MS Office)


Opis posla:

 • Učešće u projektiranju postrojenja za prečišćavanje vode za piće,
 • Učešće u projektiranju postrojenja za prečišćavanje sanitarnih (fekalnih) i oboriskih voda
 • Pružanje konsultantskih usluga u vezi upravljanja otpadnim muljem sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Stručna pomoć klijentima u procesu rada i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Pružanje konsultantskih usluga u okviru pripreme i implementacije projekata, uključujući i izradu studijsko-projektne dokumentacije,
 • Organiziranje i provođenje obuka i radionica
 • Uzimanje uzoraka i kontrola kvaliteta prečišćenih voda
 • Izrada dokumentacije, izvještavanje i korespondencija na engleskom jeziku
 • Prevođenje sa engleskog na bosanski jezik i obrnuto


Posebne pogodnosti:

 • Mogućnost kontinuiranog razvoja i usavršavanja
 • Poticajna i redovna primanja
 • Rad u malom i dinamičnom timu
 • Rad na najsavremenijoj opremi i novim tehnologijama
 • Rad sa međunarodnim stručnjacima na projektima u BiH i Jugoistočnoj Evropi


Napomena:

 • U razmatranje će se uzeti isključivo prijave kandidata koje ispunjavaju sve tražene uslove
 • Obavezno je poznavanje engleskog jezika prema zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike kategorija B2, C1 odnosno C2
 • Prednost imaju kandidati sa više od 3 godine radnog iskustva
 • Znanje još jednog stranog jezika je dodatna prednost
 • Kandidati koji zadovolje tražene uslove biće testirani (test iz struke, engleskog jezika i poznavanja Excel-a)


Prijavu sa biografijom i kopijom diplome slati na info@unaconsulting.ba

Informacije o firmi na www.unaconsulting.ba


Kontakt telefon za dodatne informacije

037/224-038 

037/307-990
Gradovi
Bihać


Pozicije posla

Diplomirani inženjer tehnologije (m/ž)   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Fakultet