Kandidat koji se prijavljuje na oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta mora ispunjavati slijedeće uslove:

Opšti poslovi:

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH
 • da je punoljetan
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak


Posebni uslovi:

 • Zanimanje: VSS, Master mašinskog smjera
 • Stepen stručne spreme: VIII/VII
 • Radno iskustvo
 • Poznavanje rada na računaru


Opis posla:

 • Sprovođenje planova proizvodnje i remonta, kroz organizaciju, koordinaciju i rukovođenje procesima koji se na njih odnose
 • Predlaganje nove poslovne aktivnosti u vezi realizacije planova proizvodnje, remonta i održavanja
 • Planiranje aktivnosti iz svoje nadležnosti na nedjeljnom, mjesečnom, godišnjem i višegodišnjem nivou
 • Planiranje dinamike realizacije proizvodnje, remonta i održavanja i usaglašavanje sa izvršnim direktorom za operacije
 • Učestvovanje u pripremi, kreiranju i kontroli prijedloga za ponude
 • Preduzimanje preventivnih i korektivnih mjere radi izvršenja planiranih aktivnosti i povećanja produktivnosti


Kakvu osobu tražimo:

 • Osobu koja je proaktivna, komunikativna, poštuje profesionalnu radnu etiketu
 • Samostalna u obavljanju zadataka sa izraženom ličnom i poslovnom inicijativom
 • Istrajna, timskog duha koja je usmjerena na postizanje rezultata i realizaciju postavljenih ciljeva
 • Posvećena, sistematična, analitična i precizna u radu, spremna da preuzme odgovornost


Šta mi nudimo:

 • Rad u kompaniji sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom koja izuzetno brzo napreduje i širi obim poslova
 • Dinamično i izazovno internacionalno okruženje i poslovanje
 • Adekvatno vrednovanje rezultata rada uz mogućnost stimulativne zarade
 • Mogućnost stručnog razvoja i usavršavanja
 • Samostalno donošenje odluka u okviru službe


Dodatna znanja i veštine:

 • Visok nivo organizacije
 • Sposobnost brzog uočavanja
 • Intuitivno razmišljanje
 • Dobra koordinacija i sposobnost rada u velikim timovima
 • Upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje
 • Dobre komunikativne sposobnosti


Potrebna dokumentacija:

 • Radna biografija ( CV )
 • Diploma završene škole
 • Dokaz o radnom iskustvu (ovjerena kopija radne knjižice sa upisanim stažom)
 • Certifikat, diploma ili sličan dokaz o stečenom obrazovanju i poznavanju engleskog jezika


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije, putem pošte ili putem e-mail-a na:

Adresa: Ulica Podgradačka 11, Bratunac 75420

Kontakt telefon: +38756/490-461, +38766/164-199

Fax: +38756/410-800

E-mail: miljan.micic@trb.ba

Kontakt osoba: Miljan Mičić, Šef Službe za ljudske resurse


Generalni direktor

Mirjana Šarenac Mičić


Gradovi
Bratunac


Pozicije posla

Rukovodilac proizvodno tehničkog sektora (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
 • Poslovi u proizvodnji
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Fakultet