1 pozicija

Lokacija: Sarajevo


Misija:

Stručni/na saradnik/ca u centru za rani rast i razvoj učestvuje u implementaciji svih aktivnosti koje su planirane u projektu Centra za rast i razvoj. Učestvuje u kreiranju i osmišljavanju aktivnosti i usklađuje pedagoški pristup kako bi se razvili individualni potencijali djece od rođenja do 10 godina. Također pruža neophodnu podršku roditeljima u oblikovanju njihovih odgojnih metoda i roditeljskih kompetencija. U skladu sa misijom i vizijom SOS DS BiH poštuje sve standarde, procedure i politike iz oblasti kvalitetne brige o djeci.


Glavne dužnosti i zadaci:

 • Opservacija i dijagnostika djece, testiranje i utvrđivanje govornog statusa djece s teškoćama govorno jezičkog razvoja
 • Obezbjeđuje da se CRRR aktivnosti provode u skladu sa standardima, politikom i procedurama za djecu u toku ranog rasta i razvoja kao i politika i procedura SOS DS u BiH
 • Učestvuje u razvijanju plana usluga koje će se pružati u CRRR
 • Osigurava djeci s govorno-jezičnim poteškoćama kvalitetnu podršku u razvoju njihovih individulanih potencijala
 • Oganizuje i vodi grupne i individualne aktivnosti za djecu i roditelje
 • Kroz savjetodavni rad jača roditeljske kompetencije
 • Prikuplja i ažurira podatke i izvještaje za bazu podataka i statističke podatke za pripremanje monitoring izvještaja
 • Pridržava se i promovira Politiku zaštite djece, Kodeks ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u


Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova
 • Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog sistema (iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, defektologije ili specijalne pedagogije)
 • Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige a naročito djece i mladih
 • Dobro poznavanje zakonske regulative i funkcionisanja socijalnog sektora u BiH
 • Poznavanje UN Konvencije o zaštiti prava djeteta
 • Visok nivo komunikacijskih vještina, vještine izgradnje partnerstava s lokalnim partnerima, uključujući lokalne vlasti, predstavnike zajednice, partnerskih organizacija Snažan interes za rad s djecom i mladima
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji Spremnost na dugoročnuposvećenost Organizaciji


Oglas ostaje otvoren do 22. jula 2022. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

posao@sos-ds.ba

Ili na adresu SOS-Kinderdorf International - Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA ZA BRIGU O MLADIMA“.


Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice:

https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.


Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

STRUČNI/NA SRADNIK/CA u Centru za rani rast i razvoj / LOGOPED   1

Kategorije
 • Psihologija i sociologija
 • Pedagogija i briga o djeci
 • Medicina i zdravstvo
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 12 dana