1 pozicija

Lokacija: Sarajevo

Očekivani početak rada: 01.09.2022.

Trajanje projekta: 2 godine


Misija:

SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine implementiraju dvogodišnji projekat „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“, koji se finansira od strane Vorarlberger Landesregierung i SOS Dječijih sela Austrije.

Cilj projekta je doprinos stvaranju boljih izgleda za socijalno uključivanje ranjivih mladih u Bosni i Hercegovini, te kroz ovu inicijativu doprinijeti boljoj pripremljenost mladih koji napuštaju alternativnu brigu za samostalan život na području Sarajevskog i Tuzlanskog kantona.

Projekt menadžer_ica aktivno vodi proces ili upravlja projektom pod uslovima navedenim u datom grantu. On/ona vodi tim i usko sarađuje sa menadžment timom (lokalnim ili nacionalnim) i adresira pitanja koja se tiču projekta na menadžment sastancima. Projekt Menadžer_ica osigurava jasne, blagovremene i mjerljive ciljeve za projektne faze koji trebaju biti u skladu sa: odobrenjima iz granta i inicijativama/planovima nacionalne i internacionalne strategije SOS godišnjeg plana za lokaciju.


Glavne dužnosti i zadaci:

 • Odgovoran/a za cjelokupno upravljanje i vođenje projekta
 • Koordinira sve projektom predviđene aktivnosti i prati implementaciju projekta na dnevnoj bazi
 • Osigurava da je projekat implementiran u skladu sa projektnom dokumentacijom (npr.grant ugovorom, projektnim planom, projektnim budžetom, itd.)
 • Osigurava efektivno upravljanje ljudima i resursima uključenim u projekat
 • Odgovoran/a za projektno izvršavanje rezultata
 • Priprema izvještaje o napretku (razvoju projekta) i finalne izvještaje za donatore (u skladu sa zahtjevima donatora) i ako je potrebno za SOS CVI (u skladu sa SOS internim standardima)
 • Osigurava da troškovi koji su direktno isplaćeni iz projekta, budu u skladu sa uslovima definisanim u projektnom prijedlogu
 • Komunicira sa svim projektnim akterima: internim i eksternim (donator, lokalna zajednica, mediji, itd.)
 • Rukovodi radom saradnika u projektnom timu
 • Analizira potrebe i angažovanost saradnika i predlaže plan (pre) raspodjele resursa i/ili zapošljavanja, u skladu sa potrebama
 • Upravlja projektnim timom, kontroliše kvalitet rada projektnog tima i osigurava jasnu komunikaciju između svih članova tima
 • Promoviše i pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u


Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (ekonomija, pravo, menadžment, društvene nauke – psihologija, socijalni rad i druge nauke)
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Vozačka dozvola B kategorija - aktivan vozač
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva, i to na pozicijama vođenja, pripreme i implementacije projekata
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Vještine izvještavanja


Oglas ostaje otvoren do 15.augusta 2022. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

posao@sos-ds.ba

Ili na adresu SOS-Kinderdorf International - Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju PROJEKT MENADŽER/ICA na projektu: Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“.


Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice:

https://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.
Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

PROJEKT MENADŽER/ICA na projektu „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“   1

Kategorije
 • Psihologija i sociologija
 • Pravni poslovi
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 5 dana