Lokacija: Sarajevo

Direkcija za operacije

radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 3 mjeseca

1 izvršilac


Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 • Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski/društveni smjer


Potrebno radno iskustvo:

 • dvije (2) godine u bankarstvu


Poslovi i radni zadaci:

 • Pravilno i kvalitetno procesiranje, obrada i knjiženje transakcija ino platnog prometa u skladu sa rasporedom dnevnih aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, pravilima i procedurama Banke
 • Unos i kontrola ručno unesenih naloga po principu 4 oka
 • Obrađuje redovne prilive i penzije iz inostranstva, te vrši povrate i retransfer istih;
 • Obrađuje i kreira na SWIFT redovne odlive prema inostranstvu
 • Vrši poravnanje priliva i odliva po aplikaciji Western Uniona
 • Obavlja kvalitetno i pravovremeno poravnanje, na dnevnoj bazi, nostro i loro računa
 • Rad na SWIFT-u i evidencija o pristiglih faktura za SWIFT
 • Prosljeđuje dolazne SWIFT poruke odgovarajućim organizacionim jedinicama, te na zahtjev drugih organizacionim jedinicama šalje dostavljen tekst putem SWIFTa
 • Obavlja potrebna ručna knjiženja kod transakcija koje nisu automatizovane
 • Evidentiranje i ažuriranje opštih i posebnih uslova po poslovima inostranog platnog prometa
 • Procesiranje transakcija po specijalnim računima, i drugi prateći poslovi
 • Procesiranje inostranih naloga elektronskog bankarstva fizičkih lica na nivou Banke, kao i naloga pravnih lica koji zahtijevaju manuelno procesiranje
 • Vrši obradu naloga i elektronskih file-ova pravnih lica, uz sravnjenje pokrića. U slučaju potrebe, prosljeđuje informacije Odjelu za SPNIFT i odgovarajućem organizacionom dijelu Banke, radi pribavljanja dodatnog mišljenja oko primjene zakonske regulative i dokumentacije, a dobijeno mišljenje obavezno arhivira uz predmetni nalog
 • Odgovara za pravovremena zatvaranja otvorenih stavki
 • Vrši kontrolu ovlaštenih potpisnika na nalozima za plaćanje
 • Prati vraćene i odbijene naloge i osigurava potreban kontakt sa klijentom gdje je to neophodno
 • Odgovara za arhiviranje dokumentacije i naloga, uključujući i dokumentaciju koja prati elektronske naloge
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave


Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka


Kompetencije:

 • Sposobnost rada pod vremenskim pritiskom
 • Poznavanje platnog prometa
 • Dobro poznavanje knjigovodstva


Dodatni zahtjevi:

 • Dobro poznavanje rada na računaru
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika
 • Da zaposlenik nije bio osuđivan pravomoćnom presudom niti da se protiv istog vodi kazneni postupak, kao i da isti u prekršajnoj evidenciji nema registrovanih prekršaja izuzev saobraćajnih


Prijave i CV dostaviti na e-mail:

ljudski.resursi@pbs.ba


Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Stručni saradnik za administriranje kredita i depozita pravnih i fizičkih lica (m/ž)   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije
 • Ekonomija i menadžment
 • Bankarstvo
 • Administracija
Obrazovanje
 • Srednja škola