Lokacija: Sarajevo

Direkcija za operacije

radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 3 mjeseca

1 izvršilac


Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 • Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski smjer


Potrebno radno iskustvo:

 • dvije (2) godine u bankarstvu


Poslovi i radni zadaci:

 • Zaprimanje rješenja Poreske uprave, Uprave za indirektno oporezivanje, mjenica, sudskih rješenja, internih blokada i svih ostalih naloga po osnovu prinudne naplate
 • Pravilno evidentiranje zaprimljenih naloga po prinudnoj naplati u sistemu, poštujući zakonske prioritete naplate
 • Blokada i deblokada računa pravnih i fizičkih lica
 • Pravilan obračun zateznih kamata po prinudnoj naplati
 • Pravilna i kvalitetna obrada i knjiženje transakcija platnog prometa po prinudnoj naplati u skladu sa rasporedom dnevnih aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima, pravilima i procedurama Banke
 • Zapljena novčanih sredstava po rješenjima koja nisu izvršna
 • Vrši kontrolu stanja na blokiranim računima, te plaćanja po nalozima prinudne naplate
 • Unos i kontrola ručno unesenih naloga po principu 4 oka
 • Obavlja potrebna ručna knjiženja kod transakcija koje nisu automatizovane i vrši kontrolu ispravnosti dostavljenih naloga po prinudnoj naplati
 • Komunicira sa drugim bankama radi usaglašenja blokada po istim osnovama
 • Prati vraćene i odbijene naloge po prinudnoj naplati, i osigurava potreban kontakt sa klijentom ili trećom stranom gdje je to neophodno
 • Odgovara za pravilno arhiviranje dokumentacije i naloga po prinudnoj naplati
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave
 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka


Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka


Kompetencije:

 • Sposobnost rada pod vremenskim pritiskom;
 • Poznavanje platnog prometa
 • Dobro poznavanje knigovodstva
 • Poznavanje propisa iz oblasti prinudne naplate


Dodatni zahtjevi:

 • Dobro poznavanje rada na računaru
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika


Prijave i CV dostaviti na e-mail:

ljudski.resursi@pbs.ba


Gradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Stručni saradnik za administriranje prinudne naplate (m/ž)   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije
 • Ekonomija i menadžment
 • Bankarstvo
 • Administracija
Obrazovanje
 • Srednja škola