Uslovi

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove i to:

 • VSS – mašinskog smjera sa 3 god. rad. iskustva, na istim ili sličnim poslovima,
 • Poznavanje engleskog jezika, (napredni nivo),
 • Položen vozački ispit B kategorije
 • Rad na računaru –napredni nivo


Posebni uslovi

 • Posjedovanje vještine analitičkog, inovativnog i kreativnog razmišljanja, brzog zaključivanja i donošenja odluka,
 • Razvijene sposobnosti jasnog i uvjerljivog izražavanja ideja, planova i prijedloga u pisanom i govornom obliku,
 • Sposobnost organizacije vremena,
 • Taktičnost i umijeće pregovaranja,
 • Sklonost ka timskom radu
 • Orijentisanost na rezultat


Sadržaj posla:

 • Organizuje, usmjerava, koordiniše i nadzire rad tehničkog odjeljenja i odsijeka proizvodnje,
 • Identifikuje ključne tehničke potrebe i vrši procjenu tehničkih rješenja, te nadgleda provođenje odabranih rješenja,
 • Učestvuje u definisanju posebnih investicionih planova i investicionog održavanja, nadzire tehničku realizaciju istih,
 • Predlaže i uvodi mjere za unapređenje organizacije, kvaliteta proizvoda i usluga,
 • Sarađuje sa poslovnim partnerima po pitanjima i problemima tehničke realizacije ugovorenih radova, servisiranja opreme i dr.,
 • Koordiniše i nadzire realizaciju projekata i izrađuje operativne planove,
 • Organizuje, planira i nadzire realizaciju radnih naloga,
 • Izvještava direktora Društva o svom radu i radu Tehničkog odjeljenja,


Odgovornosti za:

 • Primjenu zakonskih propisa iz svoje oblasti,
 • Edukovanje i upravljanje učinkom radnika u tehničkom odjeljenju,
 • Realizaciju projekata,
 • Sprovođenje mjera i procedura upravljanja kvalitetom,
 • Kvalitet gotovih proizvoda i usluga.


Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.


Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti putem opcije


APLICIRAJ


ili na adresu:


“Novi Jelšingrad” d.o.o.,

Branka Perduva 10A,

78 000 Banjaluka.


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Rukovodilac tehničkog odjeljenja   1

Kategorije
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Fakultet