• Monthly and yearly closing activities, creation of reports and commenting variances
 • Budgeting, planning and reporting according to requirements of local GAAP and IFRS
 • Product costs calculations, production variances, investment planning, project controlling follow up reporting
 • Product,project and customer profitability follow up
 • Transfer price calculation
 • Prodaction KPI
 • Improvement of business processes and support of critical business strategies
 • Support of the plant managment, production department in financial and controlling matter


Your profile:

 • Successfully completed degree in Finance, Business Administration, or equivalent qualification
 • Several years of experience in cost accounting or production controlling
 • Knowledge with Microsoft Office and SAP FICO/PC/PS R3 System
 • Fluent English language
 • Communication skills and excellent problem solving and analytical skills with a high attention to detail
 • Regional /international mobility- leadership skills


 • Mjesečne i godišnje završne aktivnosti, kreiranje izvještaja i komentarisanje odstupanja
 • Budžetiranje, planiranje i izveštavanje u skladu sa zahtevima lokalnih GAAP i IFRS
 • Proračun troškova proizvoda, varijacije u proizvodnji, planiranje investicija, praćenje projekta i izveštavanje
 • Praćenje profitabilnosti proizvoda, projekta i kupaca
 • Kalkulacija transferne cijene
 • KPI proizvodnje
 • Unapređenje poslovnih procesa i podrška poslovnim strategijama
 • Podrška rukovodstvu fabrike, proizvodnom odeljenju u finansijskim i kontrolnim pitanjima
 • Diploma iz oblasti finansija, poslovne administracije ili ekvivalentne kvalifikacije
 • Višegodišnje iskustvo u računovodstvu troškova ili kontroli proizvodnje
 • Poznavanje Microsoft Office i SAP FICO/PC/PS R3 sistema
 • Tečno poznavanje engleskog jezika
 • Komunikacijske veštine i odlično rešavanje problema, analitičke veštine sa velikom pažnjom na detalje
 • Regionalna/međunarodna mobilnost – liderske veštine


Kandidati mogu poslati svoje prijave (CV) na dole navedene mail adrese:

mara.raulic@mahle.com

tihana.damjanovic@mahle.com 


Kadrovska služba:

Damjanović Tihana

051/535-489

Raulić Mara

066/586-131


Gradovi
Laktaši


Pozicije posla

Senior Project Controller   1

Kategorije
 • Finansije
 • Administracija
Obrazovanje
 • Fakultet