Pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

  • Završen treći stepen stručne spreme – VKV ili KV kategorije sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva.


Zainteresovani za posao se mogu prijaviti u upravu preduzeća ili prijave slati na adresu

GP „PUT“ a.d. Istočno Sarajevo, Slavka Leovca br. 1, 71123 Istočno Sarajevo.


Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem opcije


APLICIRAJ


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

KV Rukovaoci građevinskom mašinom   3

Kategorije
  • Ostalo
  • Građevina i geodezija
Obrazovanje
  • Srednja škola

do isteka 19 dana