Pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

  • Diplomirani inženjer građevinarstva,
  • Sedmi stepen stručne speme,
  • Sa radnim iskustvom ili bez radnog iskustva,
  • Sa ili bez položenim stručnim ispitom.


Zainteresovani za posao se mogu prijaviti u upravu preduzeća ili prijave slati na adresu

GP „PUT“ a.d. Istočno Sarajevo, Slavka Leovca br. 1, 71123 Istočno Sarajevo.


Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem opcije


APLICIRAJ


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Diplomirani inžinjer građevinarstva   2

Kategorije
  • Građevina i geodezija
Obrazovanje
  • Fakultet

do isteka 19 dana