Posebni zahtjevi:

 • Poznavanje HACCP procedura.


Poželjne osobine:

 • Odgovornost
 • Sposobnost planiranja i organizacije posla
 • Timski rad


Opis poslova i zadataka:

 • Organizacija poslova u kuhinji, nadgledanje i odgovornost za rad tima,
 • Osiguravanje visokog nivoa usluge povećanjem kvalitete pripreme i prezentacije jela,
 • Praćenje inventura uz održavanje i postepeni rast kvalitete rada kuhinje,
 • Odgovornost i održavanje kuhinje i kuhinjskih aparata, te trebovanje repromaterijala kao i ostalog inventara,
 • Rad u kuhinji koji uključuje dnevna jela po narudžbi, dnevne menije, posebne ponude, evente, a’la carte, catering i sl.
 • Vodi brigu o svim aktivnostima i dokumentaciji o radu kuhinje,
 • Vodi brigu o naručivanju i obradi te pripremi potrebnih namirnica i njihovih toplinskih obrada
 • Priprema normative, definiše pojedinačne obroke i vodi brigu o dekorisanju
 • Poštuje recepte i količinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima
 • Poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i opreme sa kojom radi
 • Vodi računa o ličnoj higijeni i uniformi
 • Vodi brigu o inventurama kako sirovina tako potrošnog materijala te vodi evidenciju o istim
 •  Vodi brigu o rokovima trajanja, deklaracijama i skladištenju kako sirovina tako i pripremljene hrane i nepotrošenih namirnica
 • Vodi evidenciju podataka za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe
 • Sudjeluje u pripremanju i sastavljanju jelovnika, dnevnih menija te u pripremi kalkulacija za određena jela i obroke
 •  Vrši edukaciji novih zaposlenika
 • Vrši pripremne i završne radova u prodajnom objektu, u skladu sa pravilnikom i uputstvima na nivou DruštvaGradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Šef kuhinje (m/ž)   1

Kategorije
 • Turizam i ugostiteljstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 15 dana