Opis posla i uslovi;

 • Obezbjeđuje kontrolu unešenih podataka u sistem pravovremeno, precizno i kvalitetno i signalizira na eventualne nepravilnosti, i učestvuje u njihovom otklanjanju;
 • Kontroliše knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihovu usklađenost sa računovodstvenom politikom firme, i zakonskim regulativama i normativima;
 • Kontroliše bruto bilans na dnevnom, mjesečnom i godišnjem nivou, uočava i ispravlja eventualne nepravilnosti;
 • Kontroliše I prati rad referenata u računovodstvu, uočava eventualne propuste u njihovom radu I ispravlja ih, a sve u cilju što efikasnijeg rada sektora;
 • Praćenje stanja knjigovodstvenih analtičkih kartica dobavljača, kupaca kako domaćih, tako i ino i učestvuje u njihovom usaglašavanju i sravnjenju ukoliko je neophodno;
 • Kontroliše Knjigu ulaznih i izlaznih faktura, konta i knjigovodstvene evidencije za obračun PDV;
 • Komunikacija sa poreskom upravom i usaglašavanje evidencija u cilju nesmetanog rada kompanije;
 • Poznavanje MRS i MSFI i njihova primjena u radu;
 • Mjesečno i periodično izvještavanje o prihodima i rashodima na nivou firme;
 • Učestvuje u izradi završnog računa i odgovara za njegovu tačnost i usklađenost sa zakonskim regulativama i normativima;
 • Radi u timu i prati korporativnu politiku;
 • Prati zakonsku regulativu I izmjene u tom polju u vezi sa zakonskom regulativom koja reguliše računovodstveno poslovanje firme, I sprovodi adekvatne, ažurne I neophodne promjene u sistemu i knjigovodstvenoj evidenciji u saradnji sa programerima, takođe kontroliše ispravnost I usaglašenost prateće dokumentacije sa eventualnim izmenama u zakonu;
 • U slučaju odsustva nekog od zaposlenih u sektoru računovodstva, organizuje nesmetani rad ostatka kolektiva i adekvatnu zamjenu za zaposlenog u cilju što bolje organizacije sektora i neometanog rada kompanije;
 • Ocjenjuje rad zaposlenih u sektoru računovodstva, predlaže njihova unaprijeđenja i eventualne stimulacije/kazne;
 • Ukoliko je neophodno obavlja i druge zadatke, koji su mu naloženi u vezi s obavljanjem posla;


Euromix Beton DOO Zaljevo Bar, Crna Gora

Kontakt Telefon

00382 69 315 582


CV slati na mail

dino.r@euromix-beton.me


Gradovi
Crna Gora - Svi gradovi


Pozicije posla

Šef računovodstva (m/ž)   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 17 dana