Grad: Banja Luka

Izvršilaca: 1


OPIS POSLOVA

1. Organizacija i upravljanje prodajnim timom;

 • Kreiranje i odobravanje ruta i plana obilazaka komercijalista;
 • Aktivno praćenje i analiziranje rada komercijalista na terenu;
 • Aktivno praćenje rezultata prodaje na sedmičnom i mjesečnom nivou;
 • Praćenje kvaliteta i kvantiteta isporuke robe;
 • Održavanje redovnih sastanaka sa timom kojim upravlja;
 • Aktivan rad na razvoju, obuci i motivaciji komercijalista;
 • Identifikacija i prevencija potencijalnih problema koji bi mogli ugroziti realizaciju.


2. Organizacija i upravljanje prodajom:

 • Istraživanje tržišta sa ciljem da se pronađu novi kupci;
 • Istaživanje tržišta sa ciljem da se prilagođava asortiman robe;
 • Određivanje optimalnog asortimana po objektima;
 • Unaprijeđenje prodaje i odnosa sa kupcima;
 • Redovne posjete ključnim kupcima;
 • Kontrola prodaje i naplate potraživanja;
 • Praćenje pozicioniranja, izloženosti artikala i sprovođenje marketinških aktivnosti;
 • Rješavanje eventualnih nesporazuma sa kupcima.


3. Redovno izvještavanje o obavljenim i planiranim aktivnostima.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

 • SSS – VSS (visoko obrazovanje prednost);
 • Radno iskustvo u prodaji, na istim ili sličnim poslovima, minimalno 3 godine;
 • Iskustvo u upravljanju ljudima;
 • Posjedovanje organizacionih sposobnosti, komunikacijskih i pregovaračkih vještina;
 • Spremnost na timski rad i prodajna orijentacija u radu;
 • Spremenost na čest boravak na terenu;
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office, napredni nivo)
 • Vozačka dozvola B kategorije.


Prijave slati najkasnije do 25.05.2020. godine na adresu irenahasanbasic@eurolabbl.com.


Kontakt telefon:

051 201 597 

051 201 598

(od 08-16h).


Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor za posao.


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Supervizor   2

Kategorije
 • Prodaja i trgovina
Obrazovanje
 • Srednja škola