Uslovi:

  • Kandidati treba da poseduju diplomu o stečenom znanju i položen državni ispit
  • Uz CV obavezno priložiti fotografiju


Sve prijave slati na mail:

jelena@dr.dragic.rs


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Medicinske sestre   1

Kategorije
  • Medicina i zdravstvo
Obrazovanje
  • Srednja škola

do isteka 12 dana