1 izvršilaca


Opis poslova radnog mjesta: 

 • Rad na pakericama, elektrikama, paletizeru i štampaču datuma
 • Podešavanje parametara 
 • Preventivno održavanje svih mašina u pakeraju, kao i kopresorske stanice 
 • Tekuće održavanje mašina u pakeraju u saradnji sa eksternim serviserima 
 • Obavljanje kontrole proizvda na etiketirki, pakerici, paletizeru, štampaču datuma prema usvojenom radnom upustvu za kontrolu na linijama punjenja 
 • Kontrola akciznih marktica
 • Dopremanje repromaterijala na mašine na osnovu radnog naloga uz prethodnu kontrolu ispravnosti repromaterijala na osnovu kataloga proizvod
 • Manipulacija gotovim proizvodom i repromaterijalom pomocu viljuškara
 • Održavanje higijene u proizvodnji
 • Odgovornost za za brojanje predatih upakovanih paleta u skladište gotovih proizvoda
 • Saradnja sa magacionerom 
 • Održavanje higijene u proizvodnji
 • Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog 


Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

 • III ili IV stepen stručne spreme 
 • Timski rad, posvećenost, preciznost, fleksibilnost i odgovornost na radu 


Prijave na mail:

info@bomimpeks.comGradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Operater na pakerici (m/ž)   1

Kategorije
 • Poslovi u proizvodnji
 • Ostalo
Obrazovanje
 • Srednja škola