Posebni uslovi koje kandidat treba ispunjavati;

  • Položen stručni ispit
  • Odobrenje za samostalan rad- licenca
  • Poželjno radno iskustvo
  • Posjeduje vozačku dozvolu


Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.


Sve informacije i prijave na br.tel. 061/179-055, ili putem opcije


APLICIRAJGradovi
Sapna


Pozicije posla

Magistar farmacije (m/ž)   1

Kategorije
  • Medicina i zdravstvo
  • Farmacija
Obrazovanje
  • Magistratura/Spec - MSc/MA/MBA/MPA..