Mikrokreditne organizacije u Bosni i Hercegovini, članice Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH – AMFI zaključno sa 30.06.2020. godine odobrile su odgodu plaćanja za 29.232 klijenata u iznosu od 136 milijuna KM, u cilju prevladavanja negativnih efekata pandemije COVID 19.

Mikrokreditne organizacije u BiH odobrile odgodu plaćanja mikrokredita u iznosu od 136 milijuna KM

Članice Udruženja mikrokreditnih organizacija - AMFI odobrile su 5.933 zahtjeva za moratorij što čini 20 posto u odnosu na ukupan broj odobrenih zahtijeva klijenata.

„Klijenti mikrokreditnog sektora u Bosni i Hercegovini su itekako pogođeni pandemijom koronavirusa i osjećaju posljedice i njen uticaj u privatnom i poslovnom segmentu. Podsjećamo da je naredbama krizinih stožera upravo malim obrtnicima bio zabranjen rad, uključujući i rad tržnica putem kojih mali poljoprivredni proizvođači plasiraju svoje proizvode.

Mikrokreditne organizacije u BiH postupajući u skladu sa odlukama nadležnih agencija za bankarstvo RS i FBiH, kroz individualan pristup i dogovor sa svakim pojedinim klijentom, pružaju pomoć kako bi se osigurao kontinuitet poslovnih aktivnosti. 

Mikrokreditni sektor u BiH i na ovaj način želi ojačati socijalni aspekt svoga djelovanja, jer je poznato da su klijenti mikrokreditnih organizacija u BiH naječešće osobe koje ne ispunjavaju uvjete za konzervativne metode financiranja“, kaže Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH AMFI. 

Podsjetila je da je krajem 2019. godine u BiH bilo 210.821 klijenata mikrokreditnih organizacija, a od svih dodijeljenih mikrokredita 33 do 35 posto se odnosi na poljoprivredni sektor, dok 66 posto svih klijenata mikrokreditnog sektora u BiH dolaze iz poljoprivrednih područja. 

Prava snaga sektora je u činjenici da jedan korisnik mikrokredita suštinski osigurava sredstva za rast i razvoj svoje djelatnosti, mikrobiznisa i život svoje porodice. Ako se uzme u obzir da jedna bh. obitelj ima najmanje tri člana, može se pretpostaviti da mikrokreditni sektor indirektno ima utjecaj na više od 600.000 građana. Uzimajući u obzir da u BiH živi 3,5 milijuna stanovnika, to je neizravan utjecaj na 17 posto stanovništva.