Krajem prošle godine Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) preuzela je u potpunosti kontrolu nad većim dijelom neba u našoj zemlji.

Agencije koje se bave zrakoplovstvom u BiH dobivaju 12,2 miliona KM više nego 2019. godine

Sada, kako se navodi u saopćenju, agencije koje se bave civilnim zrakoplovstvom dobit će po osnovu rutnih naknada u ovoj godini 12,2 miliona KM više nego u 2019.

Odlukom o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi u zračnom prostoru BiH za 2020. godinu, koja bi se uskoro trebala naći pred Vijećem ministara BiH, a na osnovu utvrđenih iznosa u bazi en-route troškova BiH, Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) ove godine pripast će 67,9 miliona KM, dok je prošle godine po ovom osnovu dobila "svega" 57 miliona KM.

Ova sredstva raspoređuje Eurocontrol.

Osim BHANSA, novac od rutne naknade, kada je u pitanju BiH, dobit će i Direkcija za civilno zrakoplovstvo (BHDCA), oko dva miliona KM.