Računovođa:

• Prati i primjenjuje zakonske propise iz djelokruga svog radnog mjesta;

• Evidentira poslovnu dokumentaciju;

• Vrši knjiženje svih ulaznih i izlaznih faktura;

• Priprema naloge za plaćanje

• Vrši knjiženje izvoda iz banaka;

• Vrši knjiženje blagajne;

• Prikuplja podatke za obračun plata i drugih primanja zaposlenih;

• Vrši obračun i knjiženje plata;

• Vodi evidenciju za obračun PDV-a ( KUF I KIF), izrada i predaja PDV prijava;

• Sačinjava godišnje i periodične finansijske izvještaje;

• Održava kontakt i koordinaciju sa revizorima, poreznom upravom i drugim državnim institucijama;

• Obavlja ostale poslove iz domena računovodstva i knjigovodstva po nalogu direktora.


Očekujemo

• VSS (Ekonomija, računovodstvo, finansije)

• Minimalno 3 godina radnog iskustva u računovodstvu;

• Položen ispit za certifikovanog računovođu

• Poznavanje zakonske regulative, poreskih i računovodstvenih propisa i njihovo kontinuirano praćenje;

• Iskustvo u korištenju računarskih programa MS Office i specijaliziranih računovodstvenih programa (poželjno

Pantheon)

• Odgovornost i preciznost u radu, dosljednost, sistematičnost, profesionalni pristup zadacima;


Nudimo:

• Stimulativne radne uslove

• Rad u dinamičnom okruženju,

• Dodatne edukacije i usavršavanje iz oblasti poreza, računovodtsva


Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu:

• Motivaciono pismo,

• Kratku biografiju.


Radno vrijeme:

• Puno radno vrijemePrijave slati na mail: fatima.klapija@ulpianabh.comGradovi
Sarajevo


Pozicije posla

Računovođa   1

Kategorije
  • Računovodstvo i revizija
  • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
  • Viša škola

do isteka 14 dana