1 pozicija

Lokacija: Tuzla/Gračanica

Očekivani početak rada: 01.09.2022.

Trajanje projekta: 2 godine


Misija:

SOS Dečija sela Bosne i Hercegovine implementiraju dvogodišnji projekat „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“, koji se finansira od strane Vorarlberger Landesregierung i SOS Dječijih sela Austrije.

Cilj projekta je doprinos stvaranju boljih izgleda za socijalno uključivanje ranjivih mladih u Bosni i Hercegovini, te kroz ovu inicijativu doprinijeti boljoj pripremljenost mladih koji napuštaju alternativnu brigu za samostalan život na području Sarajevskog i Tuzlanskog kantona.

Saradnik_ca na projektu aktivno podržava i zadužen_a je za logistički dio projektnog menadžmenta u konkretnoj lokaciji projekta. On/ona blisko sarađuje sa rukovodiocem projekta i bavi se pitanjima sa fokusom na logističku, organizacijsku i finansijsku domenu. Saradnik_ca na projektu osigurava dostupnost resursa u projektu, transparentno upravljanje i dokumentiranje na osnovu zahtijeva metodologije projekta, te pravovremeno i transparentno izvještavanje prema menadžeru_ici projekta.


Glavne dužnosti i zadaci:

 • Pruža administrativnu i logističku podršku projektu.
 • U slučaju potrebe pruža podršku pri izradi narativnih izvještaja
 • Pruža logističku podršku za sve treninge, kurseve, seminare i radionice vezane za projekt.
 • Vodi evidenciju događaja, usmjerava korespodenciju dodajući potrebne dodatne informacije i koordinira praćenje aktivnosti i rokova.
 • Priprema popratnu dokumentaciju za sastanke i ažurira redovno dokumentaciju.
 • Koordinira aranžmane za obuke - raspored trenera, lokacija, logistička podrška itd.
 • Pomaže u pripremi programa za sastanke unutar i izvan organizacije, dogovara sastanke sa projektnim akterima, uključujući logističku i sličnu podršku
 • Prikuplja podatke, informacije i materijal za publikacije, biltene, isl.
 • Prati i planira budžetske izdatke u skladu sa projektnim aktivnostima.
 • Pridržava i promovira osnovna načela Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u


Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Minimalno 240 ECTS bodova Drugi ciklus visokog obrazovanja nivoa 7 ili ekvivalent starog (ekonomija, pravo, menadžment, društvene nauke – psihologija, socijalni rad i druge nauke)
 • Vještine rada na računaru (MS office)
 • Vozačka dozvola B kategorija - aktivan vozač
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Poznavanje okruženja rada organizacija civilnog društva
 • Znanja o budžetiranju, financijskom upravljanju, upravljanje projektnim ciklusom, praćenja i evaluacije


Oglas ostaje otvoren do 15.augusta 2022. godine.Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail:

Ili na adresu SOS-Kinderdorf International - Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SARADNIK/CA NA PROJEKTU: Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)


Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice:

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.
Gradovi
Gračanica
Tuzla


Pozicije posla

SARADNIK/CA na projektu „Reaching Autonomous Life of Care Leavers (REAL of Care Leavers)“   1

Kategorije
 • Transport i logistika
 • Administracija
 • Ekonomija i menadžment
 • Pravni poslovi
 • Psihologija i sociologija
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 5 dana