RADNO MJESTO:

Zastupnik u osiguranju obavlja sljedeće poslove: broj pozicija – 1

 • izrada ponuda osiguranja i zaključivanje svih vrsta polica, životnih i neživotnih osiguranja
 • rad samostalno i u timovima za prodaju osiguranja fizičkim i pravnim licima
 • izlazak na teren, rad na evidentiranju i procjeni rizika.
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjere nadležni rukovodilac, Uprava i drugi organi Društva.


Uslovi:

Pored opštih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • SSS/VŠS/VSS,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Osnovno poznavanje rada na računalu (MS Office: Excel i Power Point),
 • Vozačka dozvola B kategorije.
 • Komunikativnost i spremnost na timski rad


Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave.


Motivacijsko pismo i CV dostaviti sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa sa tačnom naznakom pozicije na koju se aplicira putem opcije 


APLICIRAJ


s obveznom naznakom Prijava na konkurs.


Nudimo Vam idealnu priliku za Vašu profesionalnu i ličnu afirmaciju u dinamičnoj sredini u firmi koja je već 70 godina lider tržišta osiguranju na našim prostorima!


Gradovi
Mostar


Pozicije posla

Zastupnik u osiguranju za Životna osiguranja (m/ž)   1

Kategorije
 • Telekomunikacije
 • Prodaja i trgovina
 • Osiguranje
 • Marketing i PR
 • Ekonomija i menadžment
 • Administracija
 • Ostalo
Obrazovanje
 • Srednja škola