У вези са исказаним потребама за пријемом једног броја радника ради повећаног обима пословања Друштва, директор Друштва објављује сљедећи:

О Г Л А С

за пријем радника у радни однос

на одређено вријеме, и то:


Оглас за радна мјеста:


Хигијеничари – 30 извршилаца


Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

  • да су физички и психички способни за обављање послова;
  • предност имају кандидати са искуством.


Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „ГЛАС СРПСКЕ“ и огласној табли Завода за запошљавање, Филијала Бања Лука.


Са изабраним кандидатима ће се закључити Уговор о раду на одређено вријеме. По истеку уговора постоји могућност да се закључи Уговор о раду на неодређено вријеме.


Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова огласа могу се доставити лично или путем поште на адресу „RILEX Co“ d.o.o. Бања Лука, Бранка Радичевића 14. са назнаком „пријава на оглас“ или на е-mail адресу: rilex.co@gmail.com


Све додатне информације везане за оглас можете добити на контакт телефон Друштва број: 051/926-070


Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати приликом избора кандидата.


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Хигијеничар   1

Kategorije
  • Ostalo
  • Tehničke usluge i održavanje
Obrazovanje
  • Srednja škola