Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava posebne uslove:

 • VSS-ekonomskog smjera
 • radno iskustvo najmanje 1 godina u računovodstvu
 • dobro poznavanje rada na računaru
 • dobro poznavanje finansijskog i robnog knjigovodstva
 • dobro poznavanje propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza.


OPIS RADNOG MJESTA:

 • Evidentiranje dokumetacije vezane za poreske obaveze Društva (Opštinska rješenja, poreske prijave, itd)
 • Evidentiranje presuda, taksi, sudskih rješenja
 • Prijavljivanje i dostavljanje poreskih prijava PURS i PU FBIH
 • Saradnja sa poreskim organima
 • Saradnja sa drugim odjeljenjima unutar Društva
 • Izrada izvještaja po nalogu neposrednog rukovodioca


Uz prijavu, kandidat treba da priloži sljedeće dokumente:

 • detaljna biografija sa radnim iskustvom (CV)
 • dokaz o potrebnoj stručnoj spremi


Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA


Rok za podnošenje prijava je do 30.10.2020. godine.


Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u kadrovsku službu Društva na adresi Kralja Alfonsa XIII br.9 ili putem pošte u Direkciji “NESTRO PETROL” a.d. Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 83A, sa naznakom APLICIRAJ


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Viši računovođa za MSFI (m/ž)   1

Kategorije
 • Računovodstvo i revizija
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 44 sata