Opšti uslovi konkursa:

  • Da je državljanin BiH - RS, da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koji ga čine nesposobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.


Posebni uslovi konkursa:

  • VSS, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.


Vašu prijavu dostavite na mejl vrticbambini@gmail.com ili lično na adresu Stevana Mokranjca 2. Za dodatne informacije pozovite broj 066 277-435


Gradovi
Banja Luka


Pozicije posla

Vaspitač - pripravnik   1

Kategorije
  • Pedagogija i briga o djeci
  • Obrazovanje
Obrazovanje
  • Fakultet