Pored opštih uslova predviđenih zakonom o radu Republike Srpske kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa i to:

  • Diplomirani ekonomista,
  • Sedmi stepen stručne speme,
  • Sa radnim iskustvom u struci


Zainteresovani za posao se mogu prijaviti u upravu preduzeća ili prijave slati na adresu

GP „PUT“ a.d. Istočno Sarajevo, Slavka Leovca br. 1, 71123 Istočno Sarajevo.


Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu poslati putem opcije


APLICIRAJ


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Diplomirani ekonomista   1

Kategorije
  • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
  • Fakultet

do isteka 19 dana