jedan izvršioc


Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava slijedeće uslove:

 • SSS
 • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine,
 • Izražena predanost i spremnost na timski rad,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)


KRATAK OPIS RADNOG MJESTA

 • Organizuje i rukovodi poslovima nabavke
 • Vrši nabavku materijala i opreme prema trebovanju
 • Pravljenje izlaza materijala
 • Pravljenje narudžbenice
 • Pravljenje i slanje zahtjeva za ponudu
 • Prati realizaciju nabavke
 • Pronalaženje najpovoljnije ponude od dobavljača
 • Pronalaženje novih dobavljača
 • Sastanci sa novim dobavljačima
 • Sastanci sa postojećim dobavljačima
 • Istraživanje novih proizvoda
 • Saradnja sa finansijama
 • Saradnja sa skladištem
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodiovca i Direktora društva.


Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadatcima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na istim ili sličnim poslovima


Prijave sa biogrfijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa možete dostaviti:


Putem e-pošte na email elpa.holdag@gmail.com sa naznakom “Prijava za posao” ili putem opcije


APLICIRAJ


Kontakt:


Telefon : +387 33 942 - 844

Fax: +387 33 942-843

Email: elpa.holdag@gmail.com


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Šef odjeljenja nabavke   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
 • Računovodstvo i revizija
 • Finansije
 • Administracija
 • Transport i logistika
 • Prodaja i trgovina
Obrazovanje
 • Srednja škola