jedan izvršioc


Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava slijedeće uslove:

 • SSS elektrotehničkog ili mašinskog smjera
 • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine,
 • Izražena predanost i spremnost na timski rad,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)


KRATAK OPIS RADNOG MJESTA

 • rukovodi i organizuje poslove u odjeljenjima mašinske obrade i bravarije, elektro montaže i lakirnice i odgovara za njihov rad;
 • vrši nadzor nad radom u odjljenjima;
 • lansira radne naloge u proizvodnju;
 • praćenje realizacije radnih naloga;
 • odgovoran za rok izvršenja radnog naloga;
 • planiranje nabavke opreme i alata zajedno sa upravom Društva;
 • planiranje nabavke rezervnih i potrošnih sredstava za opremu;
 • analizira izvršenje radnih naloga;
 • Vrši kontrolu rada radnika u proizvodnji;
 • organizuje rad, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim ovim aktom i pismenim akom Direktora;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Direktora društva.


Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadatcima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na istim ili sličnim poslovima


Prijave sa biogrfijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa možete dostaviti:


Putem e-pošte na email elpa.holdag@gmail.com sa naznakom “Prijava za posao” ili putem opcije


APLICIRAJ


Kontakt:Telefon : +387 33 942 - 844

Fax: +387 33 942-843


Email: elpa.holdag@gmail.com


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Rukovodioc proizvodnje   1

Kategorije
 • Elektrotehnika
 • Mašinstvo
 • Poslovi u proizvodnji
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Ostalo
Obrazovanje
 • Srednja škola