više izvršioca


Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava slijedeće uslove:

 • Diplomirani inžinjer mašinstva
 • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine,
 • Izražena predanost i spremnost na timski rad,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, AutoCad program, Solidworks program)


KRATAK OPIS RADNOG MJESTA

 • Radi na izradi radnog naloga;
 • Izrada tehničko-tehnološke dokumentacije po radnim nalozima za proizvodnju
 • Izrada trebovanja materijala po radnom nalogu
 • Kompletiranje radnih naloga
 • Arhiviranje radnih naloga u mašinskom sektoru
 • Praćenje zahtjeva za ponudu
 • Praćenje realizacije ponuda
 • Izrada izvještaja za mašinski sektor
 • Izrada izvoznih kalkulacija
 • Kompletiranje izvozne dokumentacije
 • Radi i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i Direktora društva.


Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadatcima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na istim ili sličnim poslovima


Prijave sa biogrfijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa možete dostaviti:


Putem e-pošte na email elpa.holdag@gmail.com sa naznakom “Prijava za posao” ili putem opcije


APLICIRAJ


Kontakt:


Telefon : +387 33 942 - 844

Fax: +387 33 942-843

Email: elpa.holdag@gmail.com


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Mašinski tehnolog I grupe   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • Elektrotehnika
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 40 dana