jedan izvršioc


Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava slijedeće uslove:

 • SSS elektrotehničkog smjera
 • Obavezno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima minimalno 3 (tri) godine,
 • Izražena predanost i spremnost na timski rad,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)


KRATAK OPIS RADNOG MJESTA

 • Organizuje poslove u sektoru elektro montaže i lakirnice
 • Prati rokove izrade
 • Prati kvalitet izrade
 • Prati rad radnika
 • Prati uposlenost radnika i vrši preraspodjele po fazama izrade
 • Prati rokove izvršenja radnog naloga
 • Određuje prioritete sa rukovodiocem proizvodnje da bi se ispoštovali rokovi izrade
 • Rješava nastale probleme u toku proizvodnje
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i Direktora proizvodnje


Pozicija je veoma dinamična te zahtijeva preciznu i odgovornu osobu koja će se sa lakoćom suočiti s radnim zadatcima.

Prednost imaju kandidati koji su radili u sličnim firmama na istim ili sličnim poslovima


Prijave sa biogrfijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa možete dostaviti:


Putem e-pošte na email elpa.holdag@gmail.com sa naznakom “Prijava za posao” ili putem opcije


APLICIRAJ


Kontakt:


Telefon : +387 33 942 - 844

Fax: +387 33 942-843

Email: elpa.holdag@gmail.com


Gradovi
Istočno Sarajevo


Pozicije posla

Elektro poslovođa   1

Kategorije
 • Elektrotehnika
 • Tehničke usluge i održavanje
 • Mašinstvo
 • Poslovi u proizvodnji
 • Ostalo
Obrazovanje
 • Srednja škola