Razvojna putanja preduzeća, od samih početaka 1947. godine do lidera kakav je današnji Vrbas u Banjaluci, bogata je u svakom smislu. Na licitaciji 2008. godine, preduzeće prelazi u ruke drugog vlasnika, koji mu daje novo lice i vraća ga na tržište sa prepoznatljivim dizajnom i kvalitetom proizvoda. Vodeće preduzeće Vrbas danas posluje po strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim strandardima. Predstavlja zaokruženu cjelinu, od proreza trupaca do gotovih proizvoda. U sastavu Nove DI Vrbas nalaze se fabrika masivnog, furniranog i tapaciranog namještaja, fabrika primarne prerade, tapetarija i enterijeri, fabrika masivnih ploča kao i fabrika briketa.  Adresa

    Ulica Braće Pišteljića 4,  Banja Luka, Bosna i Hercegovina