Adresa

    Vladislava Skarića 5,  Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   www.hoteleuropegroup.ba/ba/europe


  Ostalo

PIB: 4200375800008