Adresa

    Ulica Ivanjska 8,  Sarajevo, Bosna i Hercegovina

   www.edingtelecom.ba/